Menü

İletişim

Geçersiz Sözleşmeler

Av. Yağmur Ünsal

22 Mart 2021 - 2 dakika okuma süresi

Bir sözleşmenin kanunun aradığı şartlar dâhilinde nasıl akdedileceği, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen hallerin neler olduğu üzerine bir çalışma yapılacak olsaydı bunun için cilt cilt kitaplar yazılması gerekirdi. Bu çalışmamdaki amacım da sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile birlikte geçersiz olan bir sözleşmeye ilişkin kanuni imkânlarımızın neler olduğu, geçersiz bir sözleşmenin bozulmasının gerekli olup olmadığı, geçersiz sözleşmeye ilişkin açılan fesih davalarının Yargıtay kararları uyarınca da nasıl sonuçlandığı gibi önemli sorulara bir cevap bulmaktır.

Bir sözleşmenin geçersizliği aslında oldukça önemli bir konudur. Zira günlük yaşantımızda akdedilmiş birçok sözleşme ile karşılaşmaktayız. Bu nedenle bu sözleşmelerin geçersizliği halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bilmek önem arz etmektedir.

Sözleşmeler hukuku artık gün geçtikçe önemi fazlasıyla artan bir konudur. İnsanlar söz ile bir şeyleri çözüme bağlamaya çalışmaları halinde fazlasıyla mağduriyetlerin doğduğunu tecrübe ettiklerinden artık kişilerce bir sözleşme yapma gereği doğmaktadır. Topluma da bu durum fazlasıyla yerleşmiştir. Ancak sözleşmeler hukuku fazlasıyla geniş kapsamlı bir alandır. Zira birbirinden farklı durumlar için akdedilecek birden çok sözleşme çeşidi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmamdaki amacım da her bir sözleşme çeşidinin incelenmesi değildir. Zira burada her bir sözleşme türünün geçersizlik hallerini incelemek, geçersiz halde bulunan sözleşmelerin geçersizliği ilgili nasıl bir hukuki yol izlenmesi gerektiğini açıklamaya çalışmak sayfalar boyunca bir anlatımı gerektirecektir. Bu çalışmamda benim temel aldığım özellikle “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin” geçersizliği ve bu geçersiz sözleşmeye ilişkin nasıl bir hukuki yol izlenmesi gerektiği ve yapılan yanlışlıkların nasıl sonuçlandığının bir anlatımı çabasıdır. 

Bültene Abone Olun

Yayın ve haber güncellemeleri almak istiyorsanız, özel haber bültenine kaydolun. E-postanız asla paylaşılmaz.